TipHelmond TipHelmond TipHelmond

Uw mening over Helmond Aanmelden

13-07-2023

Vliegbasis de Peel - Onderzoek naar belevingsvluchten

Publieke raadpleging onder inwoners van de gemeentes rondom vliegbasis De Peel naar hun ervaring met de belevingsvluchten.

Download resultaten